Az antropozófus gyógyászat

February 13, 2013

Az antropozófus gyógyítás az ember holisztikus megközelítésén alapul, figyelembe veszi a kapcsolatot az ember lelki-szellemi és fizikai-testi működése között. Az akadémikus orvoslásra alapozva egészíti ki azt az antropozófiai megközelítéssel. Az egész embert tartja szem előtt, bizonyítékokra épít, az optimális egészség és gyógyulás érdekében minden elfogadható terápiás megközelítést, egészségmegőrző eljárást és módszert alkalmaz, újraéleszti a gyógyító és a páciens közötti kapcsolat fontosságát. Nemcsak a tüneteket próbálja meg kezelni, hanem a mélyben húzódó okokat keresi, s azokon kíván változtatni.

 

A komplementer medicinát a gyakorlati és még inkább az elméleti szakemberek körében gyakran uniformizált szkepticizmus övezi. Ezzel szemben a páciensek közt gyakori a kritikátlan lelkesedés, amely a sarlatán hozzáállásnak ad teret. A naprakészen tájékozott orvos elkerülhetetlen feladata, hogy informálódjon, és előítéleteit félretéve mérlegeljen, tágítva ismerethorizontját, bővítve terápiás eszköztárát.

Mai modern értelemben egy szemléletrendszert akkor tekintünk integratívnak, ha pluralizáló. A leegyszerűsítés, a redukcionisztikus sémák helyett a teljességre, a jelenségek komplexitásának megértésére törekszik. Azaz klasszikus értelemben holisztikus.

Az antropozófia („anthropos” – ember, „sophia” – bölcsesség) megismerésen alapuló, tudományos módszerekkel felépített, korszerű világképét Rudolf Steiner a XX. század első évtizedében alkotta meg. Az antropozófia egyik alapvető jellegzetessége, hogy azokat az ember által megtapasztalható tényeket is elfogadja valóságnak, amelyeket a tudomány a jelenlegi technikai eszközökkel nem tud mérni, illetve igazolni. Ha ezeket elismerjük, az antropozófia révén egy logikusan felépített világ tárul elénk, amelyben minden jelenségnek megvan a maga helye – még azoknak is, amelyeket a többi természettudomány nem integrál rendszerébe (például a személyes-empirikus megismerés, a spiritualitás).

Az antropozófia emberképe a földi életben négy összetevőt vesz figyelembe:
– a fizikai test, amellyel minden élettelen és élő is rendelkezik;
– az étertest (élettest), amellyel minden élőlény rendelkezik;
– az asztráltest (érző test), amellyel minden érző lény rendelkezik;
– az én az emberi tudat és öntudat hordozója.

Az antropozófus gyógyítás ebből az emberképből indul ki: az egészséget és a betegséget a különböző fent említett „testek” egymáshoz való viszonyaként értelmezi. Így a gyógyítás az ember holisztikus megközelítésén alapul, azaz keresi a kapcsolatot az ember lelki-szellemi és a fizikai testi működése között.

Az antropozófus gyógyászat teljes mértékben elismeri az akadémikus orvoslást, alapoz rá. Azonban kiegészíti, kitágítja saját rendszerének szemléletével: az antropozófiával. A gyógyításban jelentős szerepet tulajdonít a lelki és a szellemi tényezőknek is. Ennyiben rokon az ősi holisztikus rendszerekkel (hagyományos kínai orvoslás, ájurvéda). Az antropozófus orvosi kutatások kiterjednek az alapvető elméleti és a klinikai gyakorlatra egyaránt [1, 2].

Az antropozófus gyógyítás az embert nemcsak önmagában, hanem a szűkebb, tágabb környezetébe ágyazva is szemléli, a testi, lelki és szellemi-spirituális valójában egyaránt. Olyan nézőpontokat is bevon a gyógyításba, amelyeket a beteg életútja, lelki és szellemi állapota egyéni színezetűvé és testileg észlelhetővé tesz. Ilyenek például: a test felépítésének jellegzetességei és a testbeszéd (az öltözködés, a testtartás, a kézfogás milyensége stb.), a ritmusok (a pulzus minősége, a légzés, a mozgás egyéb jellegzetességei, az időbeosztási és az alvási szokások stb.), az étkezési szokások, a hőháztartás differenciáltsága (meleg és hideg területek eloszlása a test felületén, a lelki és a szellemi életben stb.), a gondolkodás modalitásai, a spiritualitás.

Ezekből a terápiák egész sora ered, amelyeket az antropozófus gyógyászatban alkalmaznak: a konvencionális kezelések (mint a gyógytorna, a kemoterápia, a műtétek) épp úgy idetartoznak, mint az azokat kiegészítő vagy helyettesítő speciális antropozófus terápiák:
– gyógyeuritmia,
– művészeti terápiák (formázás, festés, zene, ének, beszédképzés),
– terápiás beszélgetés (például a biográfia feldolgozása),
– ritmikus masszázs, Pressel-masszázs,
– külső beavatkozások,
– antropozófus gyógyszerek.

Az antropozófus gyógyítás során nemcsak a tüneteket próbáljuk meg kezelni, hanem a mélyben húzódó okokat keressük, s azokon kívánunk változtatni.

A komplex diagnosztikai és terápiás rendszer az emberi lény fent leírt négy szintjének figyelembevételéből indul ki:
– fizikai szinten: fizikai beavatkozások, allopátiás, természetes eredetű gyógyszerek, sebészet;
– a vitalitás szintjén: szalutogenezis (az egészség forrásainak használata: vitalitás, ritmusok stb.);
– érzelmi szinten: önismeret, pszichoterápia, művészeti terápiák;
– az individualitás szintjén: önazonosság, életút, spiritualitás.

Az antropozófus gyógyászat eszköztára számos terápiás hivatást ölel fel, mint orvoslás, gyógyszerészet, dietetika, életviteli tanácsadás, önismereti módszerek, mozgás- és masszázsterápiák, ápolástan, művészeti terápiá stb. Gyógyszerei ásványi, növényi, állati eredetűek, monokomponensűek vagy komplexek.

Az integratív orvoslás újraéleszti a gyógyító és a páciens közötti kapcsolat fontosságát. Az egész embert tartja szem előtt, bizonyítékokra épít, az optimális egészség és gyógyulás érdekében minden elfogadható terápiás megközelítést, egészségmegőrző eljárást és módszert alkalmaz [3].

Az integratív gyógyászat az orvos-beteg, terapeuta-kliens kapcsolat szubjektivitását nem objektivizálni, „elvakítani” igyekszik, hanem „látóvá tenni”. Azaz a segítő hivatás empirikus-empátiás valóságát professzionalizálni. Ez mind a szakma, mind a kliensek számára hosszú távon jelentős hozzáadott értéket jelent.

Hazánkban antropozófus gyógyászatból 2012-ben hároméves akkreditált képzés után 20 orvos, fogorvos, gyógyszerész kolléga tett egyetemi záróvizsgát [4].

Irodalom

  1. Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie e. V. An-Institut der Universität Witten/Her (IFAEMM).
  2. The roadmap for European CAM research.
  3. Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine.
  4. Antromedicart – az antropozófus gyógyászat magyarországi honlapja.

 

Látta már?

A DrHírek oldal alapvető célja az orvostársadalom számára hazai és nemzetközi cikkek rövid összefoglalása. A videók célja, hogy rövid összefoglalók által segítse a nézőt a számára érdekes információk további megismerése felé terelni. 

Olvasta már?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

eConsilium bejelentkezés

eConsilium bejelentkezés