Adatkezelési tájékoztató

 Jelen dokumentum tartalmazza az eVisit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által küldött hírlevelekkel szakmai tartalmú levelekkel és partereivel megvalósuló kapcsolattartás során folytatott adatkezelési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

Cím:                        2626 Nagymaros Dózsa György utca 13

E-mail cím:              info@evisit.hu

 

1.            A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama
 • Kapcsolattartási célú adatkezelés Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja

Adatkezelő szakmai partnereivel email-ben és telefonon kapcsolatot tart. Szakmai partner lehet a betegedukációs programokban részt vevő, szerződéssel rendelkező orvos, vagy Adatkezelő más okból szerződött partnere is.

Ezen célok érdekében Adatkezelő személyes adatként kezeli a partnerei kapcsolattartóinak a nevét, telefonszámát, email címét és beosztását.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy ügyfeleivel megfelelő minőségű üzleti kapcsolatot tartson fenn.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az üzleti kapcsolat, vagy a kapcsolattartói státusz fennállásáig valósul meg.

1.2.      Marketing tartalmú levelek és szakmai tartalmú levelek küldése Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja

Adatkezelő az erre feliratkozó orvosok, egészségügyi szakemberek számára marketing tartalmú leveleket és szakmai tartalmú leveleket küld. Adatkezelő a leveleket több brand alatt is küldheti, valamennyi brand alatt kiküldött levélre az adatkezelési tájékoztató vonatkozik.

Ezen célok érdekében Adatkezelő személyes adatként kezeli a partnerei kapcsolattartóinak a nevét, telefonszámát, email címét és szakmai működési területét.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a feliratkozó önkéntesen megadott hozzájárulása, amit a szerződésben, vagy a honlapon adhat meg. A hozzájárulás Adatkezelő valemennyi brand alatt kiküldött leveleire vonatkozik.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a leiratkozásig, vagy a hozzájárulás más módon megvalósuló visszavonásáig valósul meg.

1.3.      Regisztráció az econsilium.hu oldalon Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja

 

Adatkezelő az econsilium.hu oldalon regisztrációs lehetőséget biztosít egészségügyi szakemberek számára.

A regisztrációhoz meg kell adni az alábbi adatokat:

 • Bejelentkezési adatok
  • Felhasználónév*
  • Jelszó*
  • Jelszó újra*
 • Személyes adatok
  • Vezetéknév*
  • Keresztnév*
  • E-mail*
  • Prefix
  • Pecsétszám*
  • Születési év*
  • Szakterület 1*
  • Szakterület 2
  • Szakterület 3
  • Mobilszám
  • Település*
  • Irányítószám*
  • Utca, házszám*
 • Megjegyzés

A csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.

A regisztrációt követően elérhetőek az econsilium.hu oldalre elhelyezett szakmai tartalmak, valamint a regisztráló személy megkapja az Adatkezelő szakmai tartalmú leveleit.

A regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az eVisit Kft. az orvosoknak szóló termékekre, szolgáltatásokra, oktatási programokra hívja fel figyelmét.

A küldött hírlevelek esetismertetéseket és szakterületével kapcsolatos, aktuális gyógyszer- és terápiás információkat tartalmaznak. Egy-egy témában általában 1-5 elektronikus hírlevelet küldünk.

A regisztrációval lehetősége nyílik az eVisit Kft. által folytatott kutatásokban, illetve az általa szervezett akcióban való részvételre az aktuálisan meghatározott külön feltételek szerint.

A regisztrációt követően a regisztráló személy egészségügyi információkhoz való hozzáférésének jogosultságát Adatkezelő ellenőrizni jogosult többek között a pecsétszám szerinti azonosítás eszközével.

A regisztráló személy a hírlevélről bármikor leiratkozhat, nem kell mást tennie, mint az adott e-mailben a leiratkozás linkre kattintani. Leiratkozását követően adatai a hírlevél-adatbázisból törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló személy önkéntesen megadott hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a leiratkozásig, vagy a hozzájárulás más módon megvalósuló visszavonásáig valósul meg.

Amennyiben az érintett egészségügyi szakember az Adatkezelő valamely képzési programjában is szerepelt, adatait a programban való részvétel igazolásához szükséges mértékben őrzi meg az Adatkezelő.

 

 

2.            Adatfeldolgozók

 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

 

–     Szervereinket üzemelteti Serpentarius Kft.

 

3.            Adattovábbítás

 

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

 

4.            Cookie adatkezelés

 

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

 

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

 

5.            Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

 

 • helyesbítéshez való jog

 

 • adatkezelés korlátozása,

 

 • törléshez való jog,

 

 • hordozhatósághoz való jog,

 

 • tiltakozáshoz való jog,

 

 • hozzájárulás visszavonási

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

 

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

 

 • a következő információkról tájékoztassuk:

 

 • az adatkezelés céljai;

 

 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

 

 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

 

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 

 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 

 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

original ad 300

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítéshez való jog.

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog.

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalazunk;

 

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

 

Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

 

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

 

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

 

 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni

 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 

 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Hordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 

6.            Adatbiztonság

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 

7.            Egyéb rendelkezések

 

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

 

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.27. napjától érvényes.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format