Leszokástámogatás: nagyobb körültekintésre intenek és újratervezést javasolnak a szakértők

November 14, 2022

A nyár elején megtartott US E-cigarette Summit hibrid konferencia keretein belül a dohányzási szokások alakulásával és a leszokással kapcsolatos újabb vizsgálati eredmények is bemutatásra kerültek. A frissített Cochrane elemzés mellett a PATH tanulmány is külön figyelmet érdemel, hiszen egyik meglepő eredménye éppen az lett, hogy olyan résztvevők is leszoktak a dohányzásról, akik eredetileg nem tervezték letenni a cigarettát.

A hibrid konferencia kiemelt témaként kezelte a leszokástámogatást, az egyes szakértők által, friss kutatások és újabb tapasztalatok alapján javasolt újratervezésről külön cikkben írtunk. Jelen cikkben a Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) tanulmányról és a Cochrane munkacsoport előrehaladásáról számolunk be.

Nem tervezték, mégis leszoktak

Az Egyesült Államokban zajló PATH tanulmány 49 000 fő bevonásával vizsgálja hosszútávon a lakosság dohányzási szokásait és a dohányzás egészségre gyakorolt hatásait. A vizsgálat, amit a National Institute for Health (NIH) és a Food and Drug Administration (FDA) együtt valósít meg, 2013-ban indult és eddig példátlan nagyságrendben vizsgálja az aktuális helyzetet. Andrew Hyland, a Roswell Park Rákkutató Központjának szakembere, a NIH/FDA kutatásának szakmai vezetője a konferencia keretein belül ismertetett egyes részeredményeket.

2014 és 2019 között a PATH részeként egy 1600 fős kohorsz vizsgálatban az elektronikus nikotinbeviteli rendszerek (ENDS) – köznyelvben e-cigaretták – hatását kutatták a dohányzási szokásokra és a leszokási hajlandóságra olyan résztvevők körében, akik nem kívántak leszokni és korábban füstmentes rendszert sem használtak. Hyland a vizsgálat előzményeként felidézett több olyan korábbi vizsgálatot is, mely szerint a leszokásban alig vagy egyáltalán nem motivált személyek ENDS használat mellett motiváltabbakká váltak a leszokásban vagy akár le is szoktak (Wagener et al, 2014; Carpenter et al., 2017; Foulds et al., 2021). Ugyanakkor Hyland hangsúlyozta, hogy jelenleg egymásnak ellentmondó eredmények érhetők el arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök valóban támogatják-e a leszokást. A kohorsz vizsgálatban az alábbi kimeneteleket mérték:

  • Motiváció alakulása: a következő 6 hónapban

(1) szeretne leszokni a cigarettáról vagy

(2) nem szeretne leszokni;

  • Leszokás: a korábbi rendszeres dohányzással szemben

(1) már egyáltalán nem szív cigarettát vagy

(2) csak alkalmanként dohányzik.

  • Változatlan státusz: továbbra is

(1) minden nap cigarettát szív vagy

(2) rendszeresen dohányzik.

Hyland elmondta, hogy a leszokni egyáltalán nem szándékozó, napi rendszerességgel dohányt fogyasztók az összes dohányzó mintegy 17%-át teszik ki, ami csak az Egyesült Államokban körülbelül 6 millió főt jelent. Egyben – más előadókhoz hasonlóan – felhívta a figyelmet egyes demográfiai jellemzők fontosságára is: az érintett populációban jelentős többségben voltak az alacsonyabb iskolázottságú, rosszabb anyagi helyzetben lévő, idősebb állampolgárok.

Az utánkövetés alapján a vizsgálati időszak végére a résztvevők 6,1%-a teljesen leszokott a cigarettáról annak ellenére, hogy eredetileg nem kívánt leszokni. Azok közt pedig, akik továbbra is dohányoztak, 28% füstmentes eszközt használt az éghető cigaretta helyett. Amikor azt vizsgálták, hogy a napi cigarettahasználatot eredetileg napi ENDS használatra váltók közt hogyan alakultak a dohányzási szokások, azt találták, hogy a vizsgálati idő végén közel az érintettek fele (45,5%) már egyáltalán nem vagy csak alkalmanként szívott cigarettát. Hyland az eredmények ismertetésén túl felhívta a figyelmet arra, hogy a hosszútávú hatások (relapszusok, újabb leszokások) azonosításához további utánkövetési vizsgálatokra van szükség, illetve hogy az ENDS használat és a leszokási szándék közt nem feltétlen van közvetlen ok-okozati kapcsolat, ezért további vizsgálatok szükségesek.

A vizsgált mintában mindenesetre elmondható volt, hogy a füstmentes rendszerre váltók körében hatszor nagyobb lett a leszokási szándék, több mint nyolcszor valószínűbbé vált a cigaretta elhagyása, illetve kilencszer nagyobb eséllyel csökkent a napi rendszeresség alá a cigaretta fogyasztása azokhoz képest, akik nem próbálták ki a füstmentes alternatívákat. Mindezt úgy, hogy mindössze a résztvevők 2%-a lett rendszeres ENDS használó. Így a vizsgálat megerősíteni látszik azokat a korábbi vizsgálatokat, melyek szerint a leszokási szándék pozitívan változik az ENDS használók körében.

Szisztematikus irodalomkutatás „élőben”

Jamie Hartmann-Boyce, az Oxford-i Egyetem professzora és a Cochrane Tobacco Addiction group szerkesztője arról számolt be, hogy 2021-ben hogyan alakult át az e-cigarettákkal kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények feldolgozása az egészségre és a leszokásra gyakorolt hatások vonatkozásában. Hartmann-Boyce és munkacsoportja az ún. élő szisztematikus irodalomkutatás megközelítést kezdte el alkalmazni, ami azt jelenti, hogy havi rendszerességgel szűrik és teszik közzé a legújabb eredményeket. Ezzel párhuzamosan pedig minden alkalommal frissítik a Cochrane jelentést, amikor olyan bizonyítékok kerülnek elő, melyek megváltoztatják, megerősítik vagy épp gyengítik a korábbi bizonyítékok megbízhatóságát.

Hartmann-Boyce ezúttal is felhívta a figyelmet arra, hogy a tudományos bizonytalansággal továbbra is együtt kell élnünk a dohányzás okozta ártalmak és az új, alternatív eszközök közti összefüggések kapcsán. Ugyanakkor elmondta, hogy a tudásanyag folyamatos bővülésével látható előrelépés: jelenleg például közepes erősségű bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy a nikotin tartalmú, illetve a „placebo” e-cigarettákkal többen szoknak le sikeresen. A témát vizsgáló 16 tanulmány összesített adatai (n=1482) alapján megfigyelhető, hogy az éghető cigarettáról leszokók 30%-a nem folytatta a nikotintartalmú e-cigaretta használatát sem a minimum 6 hónapos utánkövetési időn belül.

A munkacsoport egyben újabb kutatási kérdéseket is azonosított, melyek a jövőre nézve segíthetik majd a szakpolitikai döntések meghozatalát. E tekintetben Hartmann-Boyce elmondta, hogy a jövőben célzottan vizsgálni kell a fogyasztói szokásokat olyan helyzetekben, ahol az e-cigaretták leszokástámogató eszközként jelennek meg, illetve nagy szükség van több olyan kutatásra is, ami a dohányzási ártalmakat konkrét biomarkerek mérésével is vizsgálja az új eszközök esetében is.

Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a dohányzáshoz köthető betegségek kialakulásának megelőzésének leghatékonyabb módja továbbra is, ha el sem kezdünk dohányozni, tehát kerülünk minden nikotin- és dohánytartamú terméket, dohányzás esetén pedig az azonnali leszokás javasolt. Az alternatív füstmentes technológiákról kizárólag azon dohányzó felnőtteknek érdemes tájékozódni, akik valamilyen okból nem szoknak le.

Felhasznált források:

Hartmann-Boyce, J. (2022) The latest Cochrane evidence on e-cigarettes for smoking cessation – living with and addressing uncertainty. In: Pattern of use and health effects, E-cigarette Summit USA 2022

Hyland, A.  (2022) PATH Study Data on Cigarette Smokers with no plans to ever quit smoking. In: Pattern of use and health effects, E-cigarette Summit USA 2022

” A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft. “

Látta már?

A DrHírek oldal alapvető célja az orvostársadalom számára hazai és nemzetközi cikkek rövid összefoglalása. A videók célja, hogy rövid összefoglalók által segítse a nézőt a számára érdekes információk további megismerése felé terelni. 

Olvasta már?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

eConsilium bejelentkezés

eConsilium bejelentkezés