És az orvosok jogai? III. rész

Az egészségügyi törvény alapján az orvos szabadon választhatja meg a beteg kezelésének módját, feltéve, hogy a kezelésbe a páciens beleegyezik. A választott kezelésnek alapesetben a szakmai szabályoknak meg kell felelnie, és a beavatkozás kockázatának kisebbnek kell lennie az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, és a kockázat vállalására alapos oknak kell lennie. A szakmai szabályoktól vagy szakmai […]

És az orvosok jogai? II. rész

Az orvosoknak több esetben is joguk van a betegeik kezelését megtagadni. Az életmentő helyzetektől eltekintve szakmai, lelkiismereti és vallásos okok indokolhatják az orvos döntését, de megtagadhatja az orvos betegének kezelését a megfelelő személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt is, vagy akkor, ha a beteg az orvossal szemben sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít. A beteg a […]

És az orvosok jogai? I. rész

A betegek jogainak látványosnak tűnő deklarálása mellett az orvosok sok esetben sérelmezik, hogy az ő jogaikról alig hallunk, noha többször ezeket is megsértik. Igaz, hogy általánosságban a betegek státusukból, informáltságukból adódóan sérülékenyebb helyzetben vannak, mint orvosaik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az orvosok jogai ne sérülnének. Magyarországon a betegek ellátása kapcsán jelentkező stressz sokszor […]

Elfogadható-e a beteg nyilvános kioktatása?

A szülészorvos tájékoztatási jogát és kötelezettségeit elemezzük egy olyan esetben, amikor otthon szülés után felvételét kéri a szülőnő egy kórházba. A szakmai kérdésekről, azaz a szülészeti epidemiológiai kutatások eredményeiről nyugodt és tárgyilagos módon természetesen joga és kötelessége az orvosnak betegeit informálni. Sőt joga van az orvosnak személyes tapasztalatairól, a szakmában vagy épp a nemzetközi szakirodalomban […]

„Nem kezelem a rendőrt, mert ártatlanokat rugdosott“

Újsághírek szerint egyik traumatológus kollegánk nem volt hajlandó kezelni egy bokasérüléssel kórházban jelentkező pácienst. A traumatológus állítólag azzal az indokkal utasította vissza a kezelést, hogy látta a televízióban, amint a páciens rendőrként ártatlan tüntetőket rugdosott, s emiatt sérült meg a bokája. Visszautasíthatja-e egy orvos betege kezelését azért, mert számára elfogadhatatlan betegének a sérüléshez vezető cselekedete? […]

eConsilium bejelentkezés

eConsilium bejelentkezés