Küldjön Ön is esetet!

Ossza meg kollégáival saját érdekes, illetve fejtörést okozó vagy kérdéseket felvető eseteit!
E-mail: info@econsilium.hu

Hívja meg kollégáit ekonzíliumunkba!

Útmutató szerzőinknek

Tisztelt Szerzőnk!

Kérjük, hogy az esetismertetés legfeljebb 5000 karakter (leütés) legyen!

Lehetőleg mellékeljen legalább egy ábrát (jellegzetes morfológiai kép, CT-, röntgen-, MR-lelet stb.) vagy illusztrációt, azonban három-négy ábránál vagy táblázatnál többet ne. Amennyiben szükséges, maximum öt irodalmi hivatkozást adhat meg (a szövegbeli megjelenés sorrendjében számozva).

Kérjük, csatoljon két-három mondatos absztraktot, valamint két-öt kulcsszót.

Tüntesse fel mint szerző a teljes nevét és beosztását, munkahelyét, az osztályvezetője nevét, az Ön e-mail címét és telefonszámát (ez utóbbi két adatot bizalmasan kezeljük). Kérünk egy arcképet is Önről, amit a cikk mellett jelentetünk meg.

Küldje el az elkészült kéziratot az info@econsilium.hu címre!

Az orvosi helyesírás tekintetében az MTA Helyesírási és Anyanyelvi Bizottságai 1987. november 9-i közös ülésén elfogadott állásfoglalást tartjuk irányadónak. (Az MTA Helyesírási Bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében.) Az egyes szavak és kifejezések írásmódjáról szerzőink az Orvosi helyesírási szótárban tájékozódhatnak (Budapest: Akadémiai Kiadó-Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, 1992). A beküldött kéziratokat nyelvi szempontból az eConsilium elektronikus folyóirat szerkesztői gondozzák a fentiek szerint.

A rövidítéseket – a szaknyelvben megszokott formában – a szövegben az első említéskor, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben adja meg!

Az ábrák, táblázatok szövege önmagában is értelmezhető legyen! A bennük szereplő rövidítések magyarázatát az ábraaláírásnál adja meg! A számozást a szövegben történő megjelenés sorrendjében kérjük, arab számokkal (például: 1. ábra). Az ábrában ne szerepeljen idegen nyelvű szöveg!

A digitalizált ábrákkal kapcsolatos technikai szempontok: ajánlott fájlformátumok: tif, eps, psd, jpg. Digitális kép esetén a jó minőségű, esetleg nyomtatott újság megjelenéséhez is felhasználható szükséges felbontás: 300 dpi. A digitális képek (web, digitális kamerák) alapértelmezésben általában 72 dpi felbontásúak. Grafikonok, diagramok, vektoros ábrák esetén az ajánlott fájlformátumok: xls, cdr, ppt, tif, eps, jpg, psd. A grafikonokhoz forrásadatokat is kérünk.

A hivatkozásokat a szövegben, táblázatokban, ábramagyarázatokban történő megjelenés sorrendjében kérjük számozni, és az irodalomjegyzéket ennek megfelelően rendezni (nem betűrendi sorrendben).

A folyóiratok nevének rövidítésénél az Index Medicus szabályai az irányadók. Könyvfejezet és könyv esetén meg kell adni a szerzőket, a könyv/fejezet címét, a kiadás helyét (város) és a kiadót, a kiadás évét, a pontos oldalszámot (tól–ig). Az idézés formáját illetően a Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals irányelveit kérjük követni! Irodalmi mű, elektronikus publikáció stb. idézésekor is az abban javasolt forma az irányadó. Az irodalmi hivatkozásokat az alábbi példák szerint kérjük szerkeszteni:

Példák

Folyóiratcikk:

1. Roberts I, Evans A, Bunn F, Kwan I, Crowhurst E. Normalising the blood pressure in bleeding trauma patients may be harmful. Lancet 2001;357:385-7.

Könyvfejezet:

2. Czervionke LF, Daniels DL. Degenerative disease of the spine. In: Atlas SW (ed.). Magnetic resonance imaging of the brain and spine. New York: Raven Press; 1991. p. 795-864.

Könyv:

3. Norman IJ, Redfern SJ (eds.). Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

A betegeknek alapvető joga az azonosíthatatlanság megőrzése, amelyet csak a beteg részletes tájékoztatás után adott írásos beleegyezése esetén mellőzhet a szerző. Azonosításra alkalmas információ nem közölhető a közlemény szövegében, sem az ábrákon, hacsak az nem elengedhetetlenül szükséges, és a beteg írásos beleegyezést adott a megjelenéséhez. A közleményben a beteg beleegyezésének tényét kérjük feltüntetni.

Írásbeli engedélyek szükségesek, ha:

– már közölt adat, ábra kerül ismételten felhasználásra;

– személyt felismerhetően ábrázoló fotó, betegadatokat tartalmazó szövegrész, táblázat közlése indokolt (l. fent);

– másodközlésről van szó.

Szíves együttműködését előre is köszönjük!

Szerkesztőség

Útmutató letölthető formátumban (PDF)