Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

1. A honlap célja

 

Honlapunknak kettős célja van:

Egyrészt, hogy rövid, lényegre törő esetismertetések megjelenésének adjon lehetőséget, amelyek elgondolkoztatóak tanulságuk vagy kérdésfelvetésük miatt. Közlésre kerülnek ritka kórképek, különleges esettörténetek, de a leggyakoribb betegségekről, diagnosztikai és terápiás eljárásokról is szó esik.

Másrészt felületet biztosít a Magyar Orvosi Kamara (1068 Budapest, Szondi u. 100.; nyilvántartási szám: NAIH-74141/2014), a továbbiakban Szervező, által indított orvosképzési programokban (a továbbiakban Program) való részvételhez. A futó Program pontos leírását erre a linkre kattintva érheti el.

 

2. Használati feltételek a www.econsilium.hu weboldalhoz

 

Minden, az oldal tartalmát megismerő és használó személy (a továbbiakban: Felhasználó) elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlapon szereplő információk jogosulatlan felhasználásáért az eVisit Kft. nem vállal felelősséget.

 

2.1. Információk

 

Az eVisit Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek. Az eVisit Kft. nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért, és nyomatékosan elutasít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem az eVisit Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében részt vevő feleket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

Az eVisit Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, amelyekhez az eConslium.hu weboldala kapcsolódik vagy amelyekre hivatkozik.

 

3. Felhasználási feltételek a Programban való részvételhez

 

A Program vonatkozásában az eVisit Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 Nagymaros, Tégla utca 6., cégjegyzékszám: 1309103084, adószám: 13480244-2-13.), mint Üzemeltető (a továbbiakban Üzemeltető), a részt vevő magánszemély, aki azonosító adatait a regisztráció során rendelkezésre bocsátotta mint résztvevő (a továbbiakban Résztvevő) vesz részt.

 

3.1. Az Üzemeltető

Az Üzemeltető a Programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken nyújt tájékoztatást:

e-mail:                                       kepzes@evisit.hu

telefonos helpdesk:              +36-20-777-7211

 

3.2. A Résztvevő

A Résztvevő

  • A Programba való belépés során az eConsilium.hu oldalon létrehozott Felhasználó és jelszó párost használja, ha a Programra regisztrált először, úgy az ott megadott felhasználói nevével és jelszavával válik jogosulttá az eConsilium weboldal használatára is.
  • Tudomásul veszi, hogy a Programban való részvételhez további személyes adatok megadása szükséges.
  • Vállalja, hogy az Üzemeltető oktatási rendjét, a weboldal használatára vonatkozó előírásokat betartja.
  • Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az Üzemeltető jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, munkáját akadályozza.

4. Szakmai hírlevelek

 

A Felhasználó és a Résztvevő (továbbiakban együtt: Felhasználó) regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az eVisit Kft. az orvosoknak szóló termékekre, szolgáltatásokra, oktatási programokra hívja fel figyelmét, Felek közös megegyezéssel – tekintettel az anyagok szakmai tartalmára – ezeket az értesítéseket nem minősítik marketingcélú üzenetnek.

A Felhasználó részére küldött hírlevelek esetismertetéseket és szakterületével kapcsolatos, aktuális gyógyszer- és terápiás információkat tartalmaznak. Egy-egy témában általában 1-5 elektronikus hírlevelet küldünk.

A regisztrációval lehetősége nyílik a Felhasználónak az eVisit Kft. által folytatott kutatásokban, illetve az általa szervezett akcióban való részvételre az aktuálisan meghatározott külön feltételek szerint.

Felek rögzítik, hogy a regisztrációt követően a Felhasználó egészségügyi információkhoz való hozzáférésének jogosultságát az eVisit Kft. ellenőrizni jogosult többek között a pecsétszám szerinti azonosítás eszközével.

A Felhasználó által megadott adatokat az eVisit Kft. az Adatvédelmi szabályzatában foglalt feltételek mellett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban – kezeli.

A Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat, nem kell mást tennie, mint az adott e-mailben a leiratkozás linkre kattintani. Leiratkozását követően adatai a hírlevél-adatbázisból törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó valamely képzési programban Résztvevőként is szerepelt, adatait a Programban való részvétel igazolásához szükséges mértékben őrzi meg az adatkezelő.

 

5. Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

 

Az oldalon fellelhető szerzői és információs jogok jogosultja – amennyiben más megjelölésre nem kerül – az eVisit Kft.

 

6. Honlapot látogatóktól származó visszajelzések

 

A  honlap részére elküldött információt nem őrizzük meg, nem vállalunk válaszadási kötelezettséget.

 

7. Adatvédelem

 

A Felhasználó hozzájárul, hogy az eVisit Kft. és a részéről eljáró személyek a regisztráció során megadott adatait szakmai és kereskedelmi kapcsolattartás céljára – így különösen: közvetlen szakmai és kereskedelmi megkeresések, ajánlatok, tájékoztató anyagok küldése – kezeljék. Felhasználó tudomásul veszi, hogy e hozzájárulása határozatlan időre szól, azt bármikor, az eVisit Kft. 1555 Budapest, Pf. 96 címére küldött levélben, illetve az adatkezelés@evisit.hu címre küldött elektronikus levélben visszavonhatja.

Felhasználó az eVisit Kft. adatkezelési szabályzatáról a http://evisit.hu/files/evisit_adatkezelesi_szabalyzat_2016.pdf weboldalon érheti el a részletes tájékoztatást, amely magában foglalja a tájékoztatáskérési lehetőséggel, tiltakozási és jogorvoslati joggal kapcsolatos információkat. Felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy az eVisit Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

 

8. Záró rendelkezések

 

A mindenkor aktuális előírások, valamint felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Az eConslium.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal a fenti feltételek elfogadását is jelenti.